REOS Turneringsregler

REOS Roskilde-Egnens Old-boys Sammenslutning

Turneringsregler – gældende fra 1. januar 2012 (erstatter alle tidligere)

 

1.    Hvis andet ikke fremgår af nedenstående, spilles der efter DBU´s love

2.    Der benyttes dommere med dommerkort.

3.    Hvis påsatte REOS dommer udebliver, påhviler det hjemmeholdet at finde en dommer. Klubberne bør afvikle kampen og efterfølgende skal såvel turneringsleder som Dommerformand informeres om udeblivelse.

4.    I OLD-STAR rækken er spilleren spilleberettiget det år spilleren fylder 38 år.

IVETERAN rækken er spilleren spilleberettiget det år spilleren fylder 46 år.

ISUPERVETERAN rækken er spilleren spilleberettiget det år spilleren fylder 52 år.

IOLDMASTER rækken er spilleren spilleberettiget det år spilleren fylder 58 år.

Der kan gives dispensation fra nævnte alderskriterier under følgende forudsætninger:

Old-Star, det år spilleren fylder 35 år og der må max benyttes 3 disponible spillere med dispensation i en kamp.

Veteran, det år spilleren fylder 44 år og der må max benyttes 2 disponible spillere med dispensation i en kamp.

Superveteran, det år spilleren fylder 50 år og der må max benyttes 2 disponible spillere med dispensation i en kamp.

Oldmaster, det år spilleren fylder 56 år og der må max benyttes 2 disponible spillere med dispensation i en kamp.

Dispensation skal altid søges skriftligt ved henvendelse til turneringslederen inden turneringsstart. Spillere med dispensation kan først spille når klubben har modtaget skriftlig godkendelse fra turneringslederen og når spillernavnet er påført ”dispensationslisten” (med navn og alder) på REOS hjemmesiden.

5.    En spiller må ikke fra Kalenderårets start til REOS turneringens afslutning have spillet på hold, der rangerer højere end serie 5, jvf. DBU´s regler afsnit 1.

6.    Dommeren kan udvise en spiller i en periode af 10 min., for syvmands 5 min., med gult kort. Ligeledes kan dommeren udvise spiller for resten af kampen med rødt kort. Rødt kort medfører automatisk 1 spilledags karantæne. Dommeren skal i særligt grove tilfælde, indberette udviste spilleres navne og klub til Dommer-formanden. Turneringsledelsen kan i grovere tilfælde forlænge karantænen. Klubberne er selv ansvarlige for at karantænen overholdes. Holdleder for udvist spiller, skal foretage indberetning om udvisningen på REOS hjemmesiden.

Et hold dømmes som taber af en kamp, hvor en spærret spiller benyttes, med 3-0 og idømmes samtidig en bøde på kr. 500,00.

7.    Spilletiden for OLD-BOYS / OLD-STAR er 2 x 35 min.

Spilletiden for VETERAN, SUPERVETERAN & OLD MASTER er 2 x 30 min.

8.    Der er tvungen brug af benskinner, samt for holdets anfører, anførerbind.

Før kampen mødes alle spillere og dommeren på midten og hilser på hinanden. DBU fairplay.

9.    Et hold består af 11 til 14 spillere. I VETERAN, SUPERVETERAN & OLD MASTER rækken dog max. 10 spillere. Der skal altid gives tegn til dommeren før udskiftning og udskiftningen skal foretages fra midterlinien.

10. Der skal, pr. hold, stilles 1 stk. liniedommer til rådighed for dommeren, såfremt det kræves af kampens dommer.

11. Der må ikke i samme række benyttes spillere, som også spiller for andre klubber, selv om de ellers opfylder bestemmelserne.

12. Udeblivelse fra en kamp, uden skriftligt at have meldt afbud/flytning til dommerformand, modstanderhold og turneringslederen senest 2 dage før spilledag, vil medføre en bøde på kr. 500,00.

Hvis et hold ønsker en programsat kamp flyttet, har holdet ansvar for, inden for 14 dage efter kampdag, selv at aftale ny kampdag og sted med modstanderholdet og meddele dette skriftligt til dommerformand, modstanderhold og turneringslederen.

Kan klubberne ikke enes om at fastsætte en ny kampdag, eller meddeles den nye kampdag og sted ikke skriftligt til dommerformand, modstanderhold og turneringslederen inden for tidsfristen, taber det hold der ønsker kampen flyttet med 0-3.

Ved udeblivelse eller afbud senere end 2 dage før spilledag taber det udeblivende/ afbudsgivende hold kampen med 0-3

I forbindelse med udeblivelse fra en kamp honoreres fremmødt dommer af REOS der herefter fremsender betalingskrav til den udeblevne klub.

13. Såfremt kampe i de 2 første runder må aflyses på grund af vejrlig eller andet, fastsætter bestyrelsen (Turneringsleder) en dato hvor disse kampe skal afvikles.

ALLE udsatte kampe skal være AFVIKLET inden næstsidste spillerunde, dette gælder for ALLE rækker.

14. Står 2 hold lige i point, gælder point i indbyrdes kampe, indbyrdes målforskel, indbyrdes udebane mål og målforskel i alle kampe i nævnte rækkefølge. Hvis stadig lige, spilles der omkamp på neutral bane.

15. Protester skal indsendes skriftligt til turneringslederen senest 8 dage efter kampdagen vedlagt en check på kr. 500,00 som returneres, såfremt protesten godtages.

Protester vedrørende brug af ulovlige spiller kan indsendes senest 8 dage efter turneringsafslutningen. I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen, i op til 8 dage efter turneringsafslutningen, tage sager op til behandling omkring turneringsafviklingen.

16. Dommerhonoraret afregnes efter DBU’s gældende regler og betales altid af hjemmeholdet.

17. Udmeldelse af turneringen kan kun ske skriftligt til bestyrelsen og kun såfremt kontingent er betalt til REOS.

18. Tilmelding til REOS turneringen kan foretages via REOS hjemmesiden eller ved skriftlig tilmelding til bestyrelsen senest på den årlige generalforsamling.

19. Alle hold betaler et turneringsbeløb fastsat på generalforsamlingen. Et hold i restance kan ikke stille op til kampe i turneringen.

20. Ændringer i disse forhold er muligt af bestyrelsen sæson for sæson. Ved ændringer vil disse kunne ses på hjemmesiden.

 

 

REOS turneringsregler revideret februar 2012.