Hovedside Forrige side Stilling Old Star Stilling Veteran Stilling Super Veteran Stilling Old Master Stilling Grand Old Master 5-mands
Log ind (hvis du skal opdatere informationer på hjemmesiden)

Reos nyhed
 
Udskydelse af generalforsamling 2020

Grundet den aktuelle situation med COVID-19 har bestyrelsen truffet beslutning om at udskyde årets generalforsamling, da denne skønnes umulig at afholde med de gældende retningslinjer fra myndighederne. Beslutningen er truffet jvf. vedtægternes §19  (force majeure). Bestyrelsen beslutter, efter myndighedernes anbefalinger, hvornår det er forsvarligt at afholde generalforsamlingen. Indkaldelsen vil blive lagt på hjemmesiden samt sendt på mail til de på hjemmesiden registrerede klubber og holdledere.
Vh Martin Lindberg Eriksen
Formand REOS

 
Meddelelse oprettet af Martin Lindberg Eriksen (Formand)
Meddelelse oprettet: 05-11-2020
Meddelelse udløber: 01-07-2021
Prioritering: 1